obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
Základná škola s materskou školou
Šarišské Bohdanovce
zssmssb@azet.sk
stranky/zssbohdanovce/obrazy/vrch/skola1.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 s hlavná stránka 
 s aktuality 
 a + Zápis do 1.ročníka 
 s Zápis do materskej školy 
 a + Školská jedáleň 
 a + modrá škola 
  program ALF 
 a + Dokumentácia školy 
 a + Verejné obstarávanie 
 s po rokoch v škole 
 a + Fotogalérie 
 s Zdravá škola 
 a - Žiak mesiaca 
 a + učitelia 
 a + ad revidendum 
 s dokumenty pre učiteľov 
 s výchovný poradca 
 s projekty 
 a + záujmová činnosť 
 s zaujímavé www stránky 
 s kontakt 
 s kniha návštev 
 a + školská knižnica 
 s mapa servera 
  i-žiacka knižka 
 s Voľné pracovné miesta 
 Prehľad projektov


Neúspešné projekty
        - Jazykové laboratória 
         - Comenius 
         - Modernizácia a revitalizácia školskej kuchyne 
         - Zmena palivovej základne školy 

 
Ukončené projekty
         - Vráťme šport školám 
         - Školiace stredisko Infoveku 
         - Škola budúcnosti 
         - Digitálni štúrovci 
         - Internetové stredisko pre verejnosť 
         - Príprava žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia na stredoškolské štúdium 
         - Modernizácia a revitalizácia školských knižníc 
         - Čarovná noc rozprávok 
         - Jablkom a pohybom proti obezite 
         - Rovnaká šanca 
         - Európska regionálna škola 

 
Prebiehajúce projekty
                - Rekonštrukcia školy 
                  - Rekonštrukcia telocvične 
                  - Planéta vedomostí 
                       Zavedenie WiFi siete v škole  
         NÁRODNÉ 
-         Pilotné testovanie žiakov 4. ročníka ZŠ v rámci projektu: Moderné vzdelávanie    pre vedomostnú spoločnosť 
-         Vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ ako súčasť reformy vzdelávania 
-         Vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s koncepciou vyučovania cudzích jazykov na ZŠ a SŠ 
-         Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ 

 
Pripravované projekty
       - Jazykové laboratória 
         - Comenius 
         - Zelené oázy – 7 zastavení na ceste poznania 
             - RIS - rezortný informačný systém 
       
 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web