obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
Základná škola s materskou školou
Šarišské Bohdanovce
zssmssb@azet.sk
stranky/zssbohdanovce/obrazy/vrch/skola1.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 s hlavná stránka 
 s aktuality 
 a + Zápis do 1.ročníka 
 s Zápis do materskej školy 
 a + Školská jedáleň 
 a + modrá škola 
  program ALF 
 a + Dokumentácia školy 
 a + Verejné obstarávanie 
 s po rokoch v škole 
 a + Fotogalérie 
 s Zdravá škola 
 a - Žiak mesiaca 
 a + učitelia 
 a + ad revidendum 
 s dokumenty pre učiteľov 
 s výchovný poradca 
 s projekty 
 a + záujmová činnosť 
 s zaujímavé www stránky 
 s kontakt 
 s kniha návštev 
 a + školská knižnica 
 s mapa servera 
  i-žiacka knižka 
 s Voľné pracovné miesta 
 
Obezita...nielen náš problém?

Výskyt problému nadváhy a obezity v celosvetovom meradle nadobudol charakter skutočnej a osobitnej epidémie, ktorá vážne ohrozuje zdravie človeka. Obezita je jednou z najväčších výziev verejného zdravotníctva v 21. storočí. Na Slovensku má podľa zistení Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj nadváhu takmer 58 % ľudí a asi tretina Slovákov je obéznych. Pretože si deti  formujú správne návyky zdravého spôsobu života už v útlom veku a v rámci plnenia Národného programu prevencie obezity / z 9.1.2008/, ako aj uznesení Európskeho parlamentu o Bielej knihe o zdravotných problémoch súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou /z 25.9.2008/ rozhodli sme sa aj na našej škole vypracovať a plniť Plán boja proti obezite. Je to významný krok v rámci celkovej stratégie na zastavenie nárastu obezity a nadváhy a riešenia chronických chorôb súvisiacich so stravovaním, akými sú napríklad srdcovocievne ochorenia vrátane infarktu a mozgovej mŕtvice, rakoviny, osteoporózy, či cukrovky. Nadváha a obezita prispievajú k veľkej časti neprenosných ochorení, skracovaniu priemernej dĺžky života a nepriaznivo ovplyvňujú jeho kvalitu.BMI kalkulačka -- výpočet

BMI znamená Body mass index. BMI je v súčasnosti asi najčastejšie používaný spôsob, ako odhadnúť riziká spojené s obezitou. BMI sa počíta podľa vzorca:
BMI = hmotnosť v kg : (telesná výška v m)²
Výsledkom výpočtu BMI je číslo. Čím je číslo vyššie, tým je človek na svoju váhu ťažší. BMI je normálne v hodnotách medzi 20 až 25. V tomto rozmedzí BMI by ste sa nemali pokúšať o chudnutie diétou. Dosiahli by ste tým iba spomalenie metabolizmu, čo by pre vás znamenalo nutnosť menej jesť. Pri každej "výnimke" od diéty by ste začali priberať. Práve takto si mnoho žien pokazilo postavy.

Vypočítané čísla sú len orientačné. Nemôžu byť presné. Presné hodnoty vám môže vyrátať len lekár na základe vyšetrenia. Výsledky z tejto BMI kalkulačky vám však môžu poskytnúť pomerne presné posúdenie zdravotného ohrozenia nadváhou, alebo podváhou.  

Tu si vypočítaj BMI: 
 
BMI - menej, ako 19 = podváha
Podváha je pre zdravie nebezpečná. Ak vám kalkulačka vypočíta nízke BMI, musíte vec rýchlo riešiť, najlepšie s lekárom. Podváha je pre zdravie rovnako nebezpečná, ako veľká obezita.
BMI - viac, ako 25 = nadváha
Aj keď výpočet BMI nadváhu dnes ukáže mnohým ľuďom, nepodceňujte to a upravte svoj životný štýl. Hlavne sa začnite hýbať. Nepúšťajte sa do redukčných diét, stačí, ak zo stravy vylúčite najznámejšie "zakázané" jedlá - vyprážané, sladkosti, sladké malinovky, údeniny...
BMI - viac, ako 30 = obezita
Ak spadáte do tejto kategórie, ihneď začnite meniť svoj životný štýla a začnite zámerne chudnúť. Inak riskujete zdravie. BMI nad 30 je nebezpečné.

Ideálna hmotnosť sa síce vypočítať dá, ale výpočet neplatí pre každého. Naozaj ideálnu hmotnosť môže určiť len lekár. Závisí na telesnej konštrukcii človeka. Navyše ľudia, ktorí si svoju postavu už skazili obezitou, nemôžu chcieť nazad svoju krásnu postavu.
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web