obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
Základná škola s materskou školou
Šarišské Bohdanovce
zssmssb@azet.sk
stranky/zssbohdanovce/obrazy/vrch/skola1.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 s hlavná stránka 
 s aktuality 
 a + Zápis do 1.ročníka 
 s Zápis do materskej školy 
 a + Školská jedáleň 
 a - modrá škola 
   s videotéka 
   s fotogaléria 
   s výstupy projektu 
  program ALF 
 a + Dokumentácia školy 
 a - Verejné obstarávanie 
   s faktúry 2017 
   s faktúry 2016 
   s faktúry 2015 
   s Faktúry 2014 
   s Faktúry 2013 
   s Zmluvy 
   s Objednávky 
   s Faktúry 2012 
 s po rokoch v škole 
 a + Fotogalérie 
 s Zdravá škola 
 a - Žiak mesiaca 
 a - učitelia 
   s Mgr. Veronika Žolnová 
   s Mgr. Martina Hudáková 
   s Mgr. Magdaléna Lörincová 
   s výukové portály 
 a + ad revidendum 
 s dokumenty pre učiteľov 
 s výchovný poradca 
 s projekty 
 a - záujmová činnosť 
   s fotogaléria krúžkov 
 s zaujímavé www stránky 
 s kontakt 
 s kniha návštev 
 a + školská knižnica 
 s mapa servera 
  i-žiacka knižka 
 s Voľné pracovné miesta 

Verejné obstarávanie


Podľa zákona č. 382/2011 Z. z. platného od 01.01.2012, ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinné osoby zverejňovať faktúry a objednávky uzatvorené po 01.01.2012 na svojej webovej stránke.


 August 2016


Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 Predmet zákazky: Dodávka potravín pre školskú jedáleň ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce 
Podrobnosti na hlavnej stránke. 

 

 
 
September 2014


VEC:  VÝZVA  NA PREDLOŽENIE  PONUKY – ZASLANIE
 
 Dovoľujeme si Vás požiadať  o  predloženie  cenovej ponuky  na  dodanie služieb pre projekt „Modrá škola – Dažďová záhrada pre našu budúcnosť“.

Kliknite na výzvy pod týmto riadkom:

 
Výzva uchádzačom - služby
 
Výzva uchádzačom - tovar
 

November 2014


 

 
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA SÚŤAŽE § 9 ods.9 ZÁKONA č. 25/2006 Z.z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV. 
i-doc2.gif
ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK - služby

i-doc2.gif
  
ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK - tovary
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web