obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
Základná škola s materskou školou
Šarišské Bohdanovce
zssmssb@azet.sk
stranky/zssbohdanovce/obrazy/vrch/skola1.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 s hlavná stránka 
 s aktuality 
 a - Zápis do 1.ročníka 
   a + 15 vecí, ktoré má dieťa zvládnuť, kým pôjde do školy 
 s Zápis do materskej školy 
 a - Školská jedáleň 
    Jedálny lístok 
 a - modrá škola 
   s videotéka 
   s fotogaléria 
   s výstupy projektu 
  program ALF 
 a + Dokumentácia školy 
 a + Verejné obstarávanie 
 s po rokoch v škole 
 a + Fotogalérie 
 s Zdravá škola 
 a - Žiak mesiaca 
 a - učitelia 
   s Mgr. Veronika Žolnová 
   s Mgr. Martina Hudáková 
   s Mgr. Magdaléna Lörincová 
   s výukové portály 
 a + ad revidendum 
 s dokumenty pre učiteľov 
 s výchovný poradca 
 s projekty 
 a - záujmová činnosť 
   s fotogaléria krúžkov 
 s zaujímavé www stránky 
 s kontakt 
 s kniha návštev 
 a + školská knižnica 
 s mapa servera 
  i-žiacka knižka 
 s Voľné pracovné miesta 

Čo by malo byť výstupom projektu na našej škole

 
potop1.jpghradzka1.jpgzelarch.jpgdiagspotvody.jpg
Hlavný dôvod - Vo svete sa kvôli nedostatku vody vedú vojny a my si ju nevieme vážiť. Často ňou plytváme a míňame mnohokrát neúčelne.
 
Náš projekt sa chce zamerať na vytvorenie progresívneho vzdelávacieho prostredia pre mladú generáciu prostredníctvom zadržiavania  dažďovej vody. Cieľom projektu je teda obnoviť vzťah človeka k vode. V rámci projektu zrealizujeme výstavbu rybníka, zelených terás a balkónov, vodnej nádrže a náučného chodníka, ktoré sa stanú súčasťou lokálneho ekosystému. Škola bude zodpovedná za dažďovú vodu, ktorá spadne na jej pozemok.

 

Prvá poznámka ... Prečo práve dažďová voda je predmetom projektu?

dazdvoda.jpg
Pôsobením slnka sa vyparuje voda z plôch oceánov a pôsobením vetrov sa premiestňuje nad kontinenty. Tu pôsobením chladu vyparená voda skondenzuje a padá vo forme dažďa na zem.Pôvodne čistá – destilovaná voda prechodom cez atmosféru sa mierne znečisťuje – priberá jemné prachové častice a aerosoly. Nasycuje sa vzdušným CO2, čím získa mierne kyslý charakter. Vďaka tejto vlastnosti dažďová voda za milióny rokov vytvorila vápencové jaskyne. Po dopade dažďovej vody na povrch striech sa podľa použitého materiálu kyslá reakcia vody zmení na mierne kyslú, až neutrálnu. Na streche sa nachádzajú kúsky odlúpených škridiel, naviate kúsky prachu, peľové zrnká, listy… ktoré dážď splachuje do odkvapov...
 
 
Dažďová voda, ktorá spadne na strechy jednotlivých budov školského areálu, nebude odvodnená cez kanalizáciu, ale bude presmerovaná do rybníka. Rybník bude cez priepust prepojený na potôčik, ktorý prenesie prebytok zrážkovej vody zachytenej v hlavnom rybníku cez zelené terasy do vodnej nádrže, aby sa mohla opäť využiť. Dažďová voda sa už nebude považovať za odpad, ale za bohatý dar prírody. Voda, ktorej doteraz človek nedal účel, dostane nový rozmer, pretože bude mať pestré využitie - úžitkové, vzdelávacie aj rekreačné.
 
1.   

 Druhá poznámka ... A čo negatívne vlastnosti dažďovej vody? 
 
negatvlastdazdvody.jpg
 Zmenou klímy sú stále častejšie prívalové dažde. Veľké množstvá vody rýchlo zahlcujú splaškovú kanalizáciu a nečistoty sa vylievajú do ulíc. Voda z pevných plôch rýchlo odteká, berie zo sebou nečistoty, preplní miestne vodné toky, rýchly tok eroduje brehy. Na nížinách vznikajú povodne. Rýchlo odvádzaná dažďová voda z územia znižuje vodnú bilanciu v pôde, pôda sa vysušuje. Postupne klesá hladina spodných vôd. 
 
 Projekt apeluje na spôsob zaobchádzania moderného človeka s jeho životným prostredím, hlavne s vodou. Človek, ktorý má okolo seba dostatok vody, si málokedy dokáže uvedomiť, aká je vzácna a zabúda využívať primárne zdroje vody, ako napríklad dážď, aby šetril zdroje pitnej vody. Pitná voda je upravená, aby bola zdravotne nezávadná. Aby sme jej zdroje nevyčerpávali, mali by sme ju používať len na to, na čo ju predurčuje jej kvalita, t.j. na konzumáciu. Vo vybudovaných častiach sveta je voda ľahko prístupná a človek akoby nebol nútený s ňou rozumne hospodáriť. Spotrebu pitnej vody treba znížiť tam, kde ju vieme nahradiť vodou recyklovanou. Odvodňujeme naše ulice tým, že rozširujeme plochy spevnených povrchov, ako napríklad betónové či asfaltové cesty, aby sme prijali iba tú vodu, ktorú práve potrebujeme, a ostatnú vodu – dažďovú odvádzame z krajiny preč. Keďže nie sme naučení zrážkovú vodu recyklovať, aby sme ju využili na zavlažovanie a polievanie, nebezpečne vyčerpávame zdroje pitnej vody počas suchších období. Naša budúcnosť siaha oveľa ďalej ako do budúceho týždňa, či budúcej sezóny. Ak sa budeme k vode naďalej správať, akoby tu existovala len pre našu generáciu, pripravujeme našim potomkom život na púšti.
 
Tretia poznámka ... Môžeme takto účinne prispieť k ochrane životného prostredia?

ocrzivprostr.jpg
 Ochrana životného prostredia znamená starostlivosť o celý rad prírodných zdrojov – rastliny, živočíchy, vzduch, vodu i pôdu. Je to celosvetový problém, no každý môže začať už doma. Životné prostredie podmieňuje existenciu organizmov na Zemi, vrátane človeka. V rukách každého jednotlivca je sila - pozitívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia, ale aj deštrukčná sila – zničiť všetko pekné okolo seba a život v akejkoľvek jeho podobe.

Zachytávaním a vsakovaním dažďovej vody v mieste jej dopadu prispejeme významnou mierou k ochrane životného prostredia.


 
 Chceme všetky spomenuté myšlienky a riešenia tejto problematiky zachytiť v publikovaných materiáloch a upravených tematických plánoch, aby si žiaci uvedomovali aj to, ako voda pomáha zmierniť neprirodzene rýchle klimatické zmeny, pretože zachytená dažďová voda sa vracia naspäť do vodného cyklu cez výpar, a tak obnoví malý vodný cyklus, čím napomáha stabilizovať teplotu.
 
kolob1.jpgkolob2.jpgkolob5.jpgkolob3.jpgkolob4.jpg
 
Východ Slovenska je často sužovaný záplavami, ktoré spôsobujú odtečenie vody z pevných a nepriepustných povrchov, ako sú korytá dedinských potokov, či rigoly popri ceste. Dažďová voda sa pre nadmerný objem nedokáže udržať tam, kde by sme ju chceli mať - mimo našich obytných plôch. Vďaka upraveným osnovám sa žiaci naučia, že zachytávanie vody v priepustnej pôde alebo vodnej nádrži či vodnej terase je jednoduchý a účinný spôsob ako znížiť riziko vzniku povodní.


Vodný živel na východe republiky robí pravidelne veľké škody...
 
povod1.jpgpovod2.jpgpovod3.jpgpovod4.jpgpovod5.jpg
 
Okrem úpravy osnov s cieľom vzdelávať  žiakov  našej školy, plánujeme všetky naše myšlienky, nápady a skúsenosti premietnuť do rôznych propagačných materiálov, aby sme pomohli inšpirovať aj iné školy. V súčasnosti sa tiež snažíme nadviazať kontakt s medzinárodnou školou, aby sa idey projektu dostali aj za hranice Slovenska. Zahraničná škola pre nás predstavuje nielen priestor, kam smerovať naše nápady, budeme radi, ak zahraničný partner bude s našimi žiakmi a pedagógmi zdieľať svoje nápady a skúsenosti. Škola, ktorú sme si vybrali, je zástancom progresívnych riešení vo výučbe detí, preto veríme, že by mohla byť tou správnou voľbou a prispieť svojím budúcim partnerstvom k udržateľnosti nášho projektu.
 
    Nasledujúce body popisujú výhody, ktoré tento projekt prinesie našim žiakom:

1.  Žiaci budú zapojení do údržby zelených terás, zalievania zeleninových políčok a ovocného sadu; bude to súčasťou učebnej látky a zároveň spôsobom, ako zaistiť terasám a záhrade potrebnú starostlivosť a dlhú životnosť.
2.  Žiaci budú mať každodenný kontakt s "dažďovou záhradou" a vytvoria si prirodzený vzťah k riešeniam, ktoré projekt navrhuje.
3.  Dažďová záhrada sa po skončení vyučovania môže stať priestorom, kde môžu deti i rodičia tráviť voľný čas, podobne hokejové ihrisko v zime, rybník s altánkom v lete.
4.  Žiakov môže nové prostredie inšpirovať pri výbere ich budúceho povolania či už v oblasti poľnohospodárstva, záhradnej architektúry alebo životného prostredia.

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web