obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
Základná škola s materskou školou
Šarišské Bohdanovce
zssmssb@azet.sk
stranky/zssbohdanovce/obrazy/vrch/skola1.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 s hlavná stránka 
 s aktuality 
 a + Zápis do 1.ročníka 
 s Zápis do materskej školy 
 a + Školská jedáleň 
 a + modrá škola 
  program ALF 
 a + Dokumentácia školy 
 a + Verejné obstarávanie 
 s po rokoch v škole 
 a + Fotogalérie 
 s Zdravá škola 
 a - Žiak mesiaca 
 a + učitelia 
 a + ad revidendum 
 s dokumenty pre učiteľov 
 s výchovný poradca 
 s projekty 
 a + záujmová činnosť 
 s zaujímavé www stránky 
 s kontakt 
 s kniha návštev 
 a + školská knižnica 
 s mapa servera 
  i-žiacka knižka 
 s Voľné pracovné miesta 
 Na tejto stránke budú pribúdať tipy na na oddychové surfovanie za vedomosťami po i-nete pre rodičov, učiteľov a žiakov.

Napíšte nám svoj tip do návštevnej knihy!

angličtina

    http://www.english-online.cz/index.php- Portál, ktorý nesľubuje žiadne zázraky, ale zato ponúka množstvo   z a u j í m a v ý c h anglických textov s prekladmi, audioknihy, gramatiku a komunitu ľudí, ktorí sa chcú zdokonaliť v AJ. Treba sa zaregistrovať, aby všetko fungovalo správne.
  
cestovanie

    http://cp.atlas.sk/jrcis.asp?p=AT - Online cestovný poriadok pre vlaky, autobusy, MHD a lietadlá. Hore je plánovač cesty - podrobne vypíše cestu z miesta A do miesta B. Vy si zvolíte, či chcete najrýchlejšiu alebo najkratšiu cestu.
  
dejepis

   http://www.hismap.wz.cz/odkazy.php - Pátraj v histórii pomocou starých máp.

 fyzika
  
     http://www.vesmir.sk - Informácie z kozmonautiky, zaujímavé odkazy na televízne archívy NASA a ESA.
    www.astronom.sk - Pre záujemcov o dianie vo vesmíre. Praktická astronómia a pozorovanie oblohy.
     http://www.astronomy.com/asy/default.aspx - ANGLIČTINA! Množstvo noviniek , pomôcky na pozorovanie.
    http://www.esa.int/esaCP/index.html - ANGLIČTINA! Portál európskej vesmírnej agentúry. Množstvo videí a obrázkov.
    http://www.nasa.gov/ - ANGLIČTINA! Stránka americkej Národnej agentúry pre letectvo a vesmír.
    http://www.space.com/- ANGLIČTINA! Ponúka vždy aktuálne informácie a mnoho odkazov na projekty a stránky.
    http://mek.kosmo.cz/index.htm - Veľmi rozsiahla stránka nadšenca kozmonautiky - história, podrobnosti, fotky a i.
    http://pertoldova.webzdarma.cz/vyuka/prvedy/prvedy01.htm - tridsať výukových programov na fyziku, čiastočne aj na chémiu /periodická sústava/ a matematiku /prevody jednotiek/.

gitara

    http://www.akordy.sk/ - Veľká databáza piesní s akordami - ľudovky, moderné, slovenské, zahraničné... Zvoľte si tú svoju, a keby ste niektorý akord nepoznali, smelo naň kliknite, zobrazí sa vám v novom okne.
    http://www.spievatko.sk/www/ - Hádam najväčšia zbierka kresťanských piesní s akordami.

hudobná výchova
  
  http://www.infovek.sk/predmety/hudvych/html/mater3.html#MIDI,%20MP3 - Nahrávky známych  piesní  a skladieb, ktoré nájdete aj v učebniciach hudobnej výchovy
   http://www.infovek.sk/predmety/hudvych/html/pp.html - Zaujímavé prezentácie o skladateľoch z obdobia romantizmus a klasicizmu
  http://www.infovek.sk/predmety/hudvych/fekova/hudobne_nastroje.htm - Zaujíma ťa hudba? Sú tu skladatelia, hudobné obdobia, hudobné nástroje a náuka o hudbe.
 
matematika

   http://mek.kosmo.cz/uvod.htm - Stránka českého nadšenca kozmonautiky. Vhodná na zostavovanie matematických úloh.
    http://www.mia.sk/Skoly/Mat/Mat.htm - Matematika základnej školy cez riešené príklady. Pomoc tak pre žiakov, ako aj ich rodičov.
    http://www.mathplayground.com/algebra_puzzle.html - Stránka s logickými úlohami pre žiačikov 1. stupňa.

  
počasie

    http://www.shmu.sk/sk/?page=58 - Stránka Slovenského hydrometeorologického ústavu.

  
slovenský jazyk a literatúra

    http://zlatyfond.sme.sk/index.php - Zdigitalizované literárne diela slovenských klasikov. SÚ ZADARMO a stále pribúdajú!
    http://slovencina.vselico.com/ - Slovenčina do vrecka, tak znie oficiálny názov. Šikovná pomôcka na rýchle zopakovanie si učiva.
    http://www.hravaslovencina.wz.cz/ - Hravá slovenčina - precvičte si svoje vedomosti hravo! (Použite Internet Explorer!)
    http://www.jurajsabol.sk/ - Veľmi kvalitná slovenčinárska stránka stredoškolského učiteľa z prešovského gymnázia. Nájdete tam okrem iného praktické slovníky a praktické jazykové okienko.
  
telesná výchova

  
    http://www.infovek.sk/predmety/telesna/index.php?k=87 - Rôzne cvičenia na zdokonalenie  prvkov v hre ak je futbal, volejbal, hádzaná, basketbal.     
   http://www.infovek.sk/predmety/telesna/index.php?k=88 -  Ako vznikol a pravidlá hier basketbal, volejbal, nohejbal.    
    http://www.infovek.sk/predmety/telesna/index.php?k=89 - Učivo telesnej výchovy – čo všetko dokáže človek a ak sa chce, aj niektorí naši žiaci.  
 
 
umenie

  http://www.wga.hu/frames-e.html?/art/ - Veľká galéria výtvarného umenia. Základné informácie o autorovi a dobe vzniku. Obrázky sa dajú voľne sťahovať a sú dostatočne veľké.

  
vystrihovačky

    http://www.papertoys.com/ - Autá, vesmírne lode, prehistorické zvieratá, postavičky, prosto papierový mišmaš.
    http://shala.addr.com/print/printables/boxes.html - Papierové škatulky na šperky, na malý darček, a tak podobne. Najprv obrázok uložte do PC (pravým tlačidlom kliknúť nad obrázkom, zvoliž uložiť obrázok ako), potom ho otvoriť v programe na prezeranie obrázkov (napr. Picture Manager alebo Irfan...) a vytlačiť.
    http://www.thetoymaker.com/2Toys.html - Opäť škatuľky, ale tentoraz vo viktoriánskom štýle. Oslovia menšie deti a dievčatá.
  
vzdelávanie

    http://www.infovek.sk/ - Portál zanietených učiteľov. Je tu veľa praktických odkazov na ďalšie stránky podobného zamerania. Ak  sa chcete pozriet na jednotlivé predmety, kliknite na ich skratku.
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web