obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
Základná škola s materskou školou
Šarišské Bohdanovce
zssmssb@azet.sk
stranky/zssbohdanovce/obrazy/vrch/skola1.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 s hlavná stránka 
 s aktuality 
 a + Zápis do 1.ročníka 
 s Zápis do materskej školy 
 a + Školská jedáleň 
 a + modrá škola 
  program ALF 
 a + Dokumentácia školy 
 a + Verejné obstarávanie 
 s po rokoch v škole 
 a + Fotogalérie 
 s Zdravá škola 
 a - Žiak mesiaca 
 a + učitelia 
 a + ad revidendum 
 s dokumenty pre učiteľov 
 s výchovný poradca 
 s projekty 
 a - záujmová činnosť 
   s fotogaléria krúžkov 
 s zaujímavé www stránky 
 s kontakt 
 s kniha návštev 
 a + školská knižnica 
 s mapa servera 
  i-žiacka knižka 
 s Voľné pracovné miesta 
Záujmová činnosť


Na našej škole pracuje od septembra v tomto školskom roku 10 krúžkov so zameraním na šport, vzdelávanie a kultúru. Všetky krúžky vedú nielen naši učitelia podľa zvoleného harmonogramu a vypracovaných plánov. Krúžky navštevujú len žiaci našej školy.

Podmienky činnosti na školách:
Tento osobitný príspevok štátu na mimoškolské aktivity žiakov základných a stredných škôl zaviedlo Ministerstvo školstva SR už v školskom roku 2004/2005.  Poukaz musí dostať každý žiak základnej alebo strednej školy.

Našim cieľom je:
  • podporiť rozvoj mimoškolských aktivít na škole,
  • hravou formou a pod dozorom pedagógov rozšíriť vedomosti a záujmy žiakov, 
  • dať rodičom a žiakom možnosť priamo rozhodovať o použití štátnych peňazí,
  • poskytnúť všetkým žiakom bez rozdielu rovnakú šancu zúčastňovať sa mimoškolských aktivít.
Ako sme poukaz použili :
  • Škola vydala každému žiakovi preukaz na začiatku školského roka. Prevzatie potvrdil svojim podpisom jeho zákonný zástupca (ak ide o neplnoletého školáka). Je neprenosný, použiť ho môže len školák, na ktorého meno bol vystavený.
  • Do 25. septembra sa rodič rozhodol pre jeden konkrétny krúžok a poukaz odovzdal škole, ktorá ho ponúkla. Môže ísť o školu, ktorú dieťa navštevuje, o inú školu alebo o niektoré zo školských zariadení (školské kluby detí, centrá voľného času, školské strediská záujmovej činnosti, domovy mládeže, štátne jazykové školy, jazykové školy ale napríklad i školské jedálne, ak pri nich škola zriadi nejaký krúžok). Škola nemôže nútiť rodičov svojich žiakov, aby poukaz nepoužili inde. Vzdelávací poukaz nie je možné použiť na základných umeleckých školách.
  • Záujmová činnosť musí trvať najmenej 60 hodín za školský rok. Môže ísť o záujmové krúžky, kurzy, kluby, súbory či iné formy.
  • Žiak nie je povinný poukaz prevziať ani využiť. V takomto prípade však peniaze zostávajú v štátnom rozpočte. Nie je možné, aby ich škola rodičovi alebo samotnému žiakovi vyplatila.
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web