obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
Základná škola s materskou školou
Šarišské Bohdanovce
zssmssb@azet.sk
stranky/zssbohdanovce/obrazy/vrch/skola1.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 s hlavná stránka 
 s aktuality 
 a + Zápis do 1.ročníka 
 a - Školská jedáleň 
    Jedálny lístok 
 a + modrá škola 
  program ALF 
 a + Dokumentácia školy 
 a + Verejné obstarávanie 
 s po rokoch v škole 
 a + Fotogalérie 
 s Zdravá škola 
 a + Žiak mesiaca 
 a + učitelia 
 a + ad revidendum 
 s dokumenty pre učiteľov 
 s výchovný poradca 
 s projekty 
 a - záujmová činnosť 
   s fotogaléria krúžkov 
 s zaujímavé www stránky 
 s kontakt 
 s kniha návštev 
 a + školská knižnica 
 s mapa servera 
  i-žiacka knižka 
 s Voľné pracovné miesta 
Záujmová činnosť


Na našej škole pracuje od septembra v tomto školskom roku 10 krúžkov so zameraním na šport, vzdelávanie a kultúru. Všetky krúžky vedú nielen naši učitelia podľa zvoleného harmonogramu a vypracovaných plánov. Krúžky navštevujú len žiaci našej školy.

Podmienky činnosti na školách:
Tento osobitný príspevok štátu na mimoškolské aktivity žiakov základných a stredných škôl zaviedlo Ministerstvo školstva SR už v školskom roku 2004/2005.  Poukaz musí dostať každý žiak základnej alebo strednej školy.

Našim cieľom je:
  • podporiť rozvoj mimoškolských aktivít na škole,
  • hravou formou a pod dozorom pedagógov rozšíriť vedomosti a záujmy žiakov, 
  • dať rodičom a žiakom možnosť priamo rozhodovať o použití štátnych peňazí,
  • poskytnúť všetkým žiakom bez rozdielu rovnakú šancu zúčastňovať sa mimoškolských aktivít.
Ako sme poukaz použili :
  • Škola vydala každému žiakovi preukaz na začiatku školského roka. Prevzatie potvrdil svojim podpisom jeho zákonný zástupca (ak ide o neplnoletého školáka). Je neprenosný, použiť ho môže len školák, na ktorého meno bol vystavený.
  • Do 25. septembra sa rodič rozhodol pre jeden konkrétny krúžok a poukaz odovzdal škole, ktorá ho ponúkla. Môže ísť o školu, ktorú dieťa navštevuje, o inú školu alebo o niektoré zo školských zariadení (školské kluby detí, centrá voľného času, školské strediská záujmovej činnosti, domovy mládeže, štátne jazykové školy, jazykové školy ale napríklad i školské jedálne, ak pri nich škola zriadi nejaký krúžok). Škola nemôže nútiť rodičov svojich žiakov, aby poukaz nepoužili inde. Vzdelávací poukaz nie je možné použiť na základných umeleckých školách.
  • Záujmová činnosť musí trvať najmenej 60 hodín za školský rok. Môže ísť o záujmové krúžky, kurzy, kluby, súbory či iné formy.
  • Žiak nie je povinný poukaz prevziať ani využiť. V takomto prípade však peniaze zostávajú v štátnom rozpočte. Nie je možné, aby ich škola rodičovi alebo samotnému žiakovi vyplatila.
Prehľad záujmových útvarov v školskom roku 2016/2017

Divadelný krúžok

počet žiakov:  14
 itinerár: hra, sebarealizácia, jazyk, radosť, pamäť, priatelia, poznávanie

div.jpgfutb.jpg
Mladí olympionici

počet žiakov:  26
 itinerár: pohyb, radosť, zábavný, zaujímavý, zdravý, priatelia

Slovenčina hrou

počet žiakov:
12

itinerár: radosť, hra, komunikácia, svet slov a slovenčiny
 
aslhrou.jpgapohhry.jpg
Pohybové hry

počet žiakov: 14
itinerár: náročný, poučný, zábavný, zaujímavý, pestrý, príroda, priatelia

Internet hrou

počet žiakov:
20
itinerár:
populárny, poučný, zaujímavý, pestrý, moderný, inovačný, hravý, príťažlivý
svetnet.jpgfloris.jpg
Loptové hry

počet žiakov:  13
itinerár: rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť, dribling, lopta, sláva, zdravie, voľný čas

Krúžok aktivít

počet žiakov:
19
 
itinerár: šport, lopty, súťaživosť, hra, pohyb, dobrovoľnosť, turistika, príroda, zážitky
 
loptove.jpgasikprst.jpg
 
Šikovné prsty

počet žiakov:  15 
 itinerár: poučný, zaujímavý, moderný, príťažlivý, radosť z práce, výrobky pre radosť

Zábavné učenie a hry
počet žiakov:
  16

itinerár:  poznanie,  priatelia, náročnosť,  zručnosť, farebný svet...
 
vytvarnici.jpg Krúžok využitia voľného času

počet žiakov:
  18
itinerár:
pohyb, zdravie, poznanie, hrdosť, priatelia, náročnosť, príroda, zručnosť, filmy, plávanie, kultúra, nenuda...

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web