obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
Základná škola s materskou školou
Šarišské Bohdanovce
zssmssb@azet.sk
stranky/zssbohdanovce/obrazy/vrch/skola1.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 s hlavná stránka 
 s aktuality 
 a - Zápis do 1.ročníka 
   a + 15 vecí, ktoré má dieťa zvládnuť, kým pôjde do školy 
 s Zápis do materskej školy 
 a + Školská jedáleň 
 a - modrá škola 
   s videotéka 
   s fotogaléria 
   s výstupy projektu 
  program ALF 
 a + Dokumentácia školy 
 a + Verejné obstarávanie 
 s po rokoch v škole 
 a + Fotogalérie 
 s Zdravá škola 
 a - Žiak mesiaca 
 a - učitelia 
   s Mgr. Veronika Žolnová 
   s Mgr. Martina Hudáková 
   s Mgr. Magdaléna Lörincová 
   s výukové portály 
 a + ad revidendum 
 s dokumenty pre učiteľov 
 s výchovný poradca 
 s projekty 
 a - záujmová činnosť 
   s fotogaléria krúžkov 
 s zaujímavé www stránky 
 s kontakt 
 s kniha návštev 
 a + školská knižnica 
 s mapa servera 
  i-žiacka knižka 
 s Voľné pracovné miesta 
 
Návštevnosť:Pre žiakov siedmeho ročníka odporúčam tieto adresy na internetové stánky so zameraním na matematiku :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h13.gifpercentoazlomok.jpgpercenta7roc.jpg

http://www.mathplayground.com/visualpercent.html

Vzťah medzi zlomkom a percentom - znázornený v rovinných útvaroch. Stĺpcové a kruhové diagramy.moles-1.giftroystoys.jpgpercenta7roc.jpg
http://www.mathplayground.com/percent_shopping.html

Veľmi pekná stránka na určenie časti z celku, počtu percent a podobne. Praktické výpočty v obchode. ANGLIČTINA !

Pre žiakov deviateho ročníka odporúčam tieto adresy na internetové stánky so zameraním na matematiku :

Vzdelávacie štandardy z matematiky - vyhľadaj si v štandardoch podľa ročníka, čo by si mal /mala/ vedieť z matematiky.
-------------------------------------------------------------------------------------
0009.giflf.jpgosn.jpg
http://hotmath.com/hotmath_help/games/kp/kp_hotmath_sound.swf

Určenie konštánt v lineárnej funkcii z grafu, ktorej správnym vyriešením zneškodníte záškodníkov.


0016.gifbillybug1.jpgosn.jpg
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/BillyBug/bugcoord.html

Určenie súradnic v súradnicovom systéme, ktorých správnym vyriešením zneškodníte chrobáčika. Opakovanie zo siedmeho ročníka.
0009.gifbilly2.jpgosn.jpg
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/BillyBug2/bug2.html

Náročnejšie určenie súradnic v kompletnom súradnicovom systéme /štyri kvadranty/, ktorých správnym vyriešením zneškodníte chrobáčika.

poultry-3.gifobjemy.jpgobjem.jpg
http://www.scholarnet.co.nz/member/courses/smol/data/site/flash_
apps/Measurement.php


Vypočítaj objem a povrch kocky, kvádra, valca, kužeľa a gule. Na pomoc si môžeš "zavolať" vzorec. Zaokrúhľuj na jedno desatinné miesto.


cats-22.gifnastavteleso.jpgzafarbteleso.jpg
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00247/toepassing_wisweb.en.html

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00208/toepassing_wisweb.en.html

Dva programy na rozvoj priestorového videnia, tak dôležitého pre stereometriu. V prvom otáčate telesom dovtedy, kým nebude súhlasiť s čelným pohľadom /čierny obrázok/. V druhom vyfarbíte /pravým klikom/ označenú stenu z premietacieho kúta na otáčanom telese.
butterflies-3.gifflightsimulator.jpgflightsimulatortabulka.jpg

http://www.workman.com/etcetera/games/fliersclub/


Zalietajte si z hádzadlom - papierovým lietadlom. Nastavujete uhol hodu /vypustenie z ruky/, silu hodu /výkon katapultu/ a vzopätie krídiel /nastavenie uhla nosnej plochy/. Robte si poznámky do tabuliek a zistite pokusmi, ako dosiahnuť :
a/ najdlhší hod
b/ najväčšiu výšku
c/ najdlhší čas letu
Vhodné pre učivo, zaoberajúce sa funkciou /konštanta, premenná.../. Najlepšie výsledky mi oznámte! Ale neprezraďte iným!!!


ceruzka.gifdiagramyplayground.jpgkombinatorika.jpg

http://www.mathplayground.com/piechart.html

Zadajte základné parametre pre zhotovenie kruhového diagramu a výsledok je hotový za chvíľu.


Goniometria ostrého uhla
Deviataci - skúste to teraz!


 supermatematika.wbl.sk/9.rocnik/goniometria/goniometria.htm

 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web