obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
Základná škola s materskou školou
Šarišské Bohdanovce
zssmssb@azet.sk
stranky/zssbohdanovce/obrazy/vrch/skola1.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 s hlavná stránka 
 s aktuality 
 a + Zápis do 1.ročníka 
 s Zápis do materskej školy 
 a + Školská jedáleň 
 a + modrá škola 
  program ALF 
 a + Dokumentácia školy 
 a + Verejné obstarávanie 
 s po rokoch v škole 
 a + Fotogalérie 
 s Zdravá škola 
 a - Žiak mesiaca 
 a + učitelia 
 a + ad revidendum 
 s dokumenty pre učiteľov 
 s výchovný poradca 
 s projekty 
 a + záujmová činnosť 
 s zaujímavé www stránky 
 s kontakt 
 s kniha návštev 
 a + školská knižnica 
 s mapa servera 
  i-žiacka knižka 
 s Voľné pracovné miesta 
výchovný poradca


Výchovný poradca : Mgr. Denisa Kvokačková

- e-mailová adresa : denza@centrum.sk

- zoznam stredných škôl : http://www.svsmi.sk

Harmonogram prijímacieho konania pre žiakov na školský rok 2016/2017:

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
 
do 20.2.2017

Talentové skúšky. 
25.3. - 15.4.2017

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ. 
5.4.2017


Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín. 
20.4.2017

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). 
do 10.4.2017  

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 
9.5.2017

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 
11.5.2017

2. kolo prijímacích skúšok. 
20.6.2017
  


Odporúčané stránky pre rodičov a žiakov :
 
   www.uips.sk/rsúindex.html - zoznam stredných škôl - databáza Ústavu informácií a prognóz školstva (sekcia regionálneho školstva)
 
   www.strednaskola.sk - Databáza stredných škôl v členení podľa sídla (okresu) a druhu školy spolu s    informáciami o prijímacích skúškach na stredné školy- otázky, dátumy, prihlášky, problémy s korupciou
 
   www.doklady.sk - Adresár základných a stredných škôl na Slovensku- sídla, adresy, telefóny
 
   www.skoly-info.sk - Adresár všetkých škôl na Slovensku a v Čechách
 
   www.zoznam.sk/katalog/Vzdelanie/Skoly/Stredne/ - vyhľadávač na serveri zoznam.sk- stránky stredných škôl na Slovensku podľa typov 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web